VELKOMMEN TIL DOCKLANDS

Docklands Electric – Future Culture & Entrepreneur Ship

“HELE NORGES KULTURSKIP”

I samarbeid med Ulstein Design & Solutions har vi tegnet Docklands Electric – Future Culture & Entrepreneur Ship

INTRO

Vi mennesker har gjennom alle tider vært sultne på opplevelser

I gamle dager var havna vårt vindu ut mot verden. Her yret det av liv, og i havna fikk mange sitt første møte med nye kulturer og opplevelser

Vi hentet etterhvert kunnskap nok til å bygge båter som kunne krysse de store verdenshavene. Havnene langs norskekysten ble kulturelle smeltedigler der historier ble fortalt, og nye ideer ble utviklet

Havna ble også en påminnelse om at alle mennesker tilhører den samme store verden

Vi ønsker å ta opp denne arven og gjøre havna til et sted hvor folk møtes og vi får oppleve underholdende og store kulturopplevelser

NORGE

DET UTFORDRENDE LANDET

  • Høye fjell, barskt klima og store avstander
  • Lang kystlinje og spredt bosetting gir utfordringer i all logistikk
  • Frakt av store kulturoppsetninger rundt i Norge er miljøforurensende, tungvint, tidskrevende og dyrt

DISSE UTFORDRINGENE VIL VI GJØRE NOE MED

VI BYGGER

“HELE NORGES KULTURSKIP”

  • Seile hele Norges kyst opp og ned (hele året) med store Kulturproduksjoner, som ikke kommer utenfor de største byene
  • Besøke over 50 byer og tettsteder
  • Mål: 100% nullutslipp

DOCKLANDS STÅR PÅ TO “SØYLER”

1. KULTUR

Vi skal frakte kultur som ellers aldri ville nådd ut i Norge – utenfor de største byene. Vi har god dialog om tett samarbeid med mange av de ledende kulturinstitusjoner og produksjonsselskaper i Norge

Se Interessebrev her

2. MILJØTEKNOLOGI

Vi har fått støtte fra Innovasjon Norge for at Ulstein Design & Solutions AS skal forske på miljøteknologi mot nullutslipp

Docklands Electric skal være en viktig “miljøteknologi-demonstrator” for Norge

Gjennom batteripakker, solceller og landstrøm + tett samarbeid med de dyktigste på området – har vi som mål å oppnå nullutslipp

Vi har møtt stor interesse fra mange av de som arbeider med å løse verdens klimautfordringer og omstilling til lavutslippssamfunnet 

Takk til Ulstein Design & Solutions og pixabay for flotte bilder