I samarbeid med Ulstein Design & Solutions har vi tegnet Docklands Electric – Future Culture & Entrepreneur Ship

HOVEDSAL

Hovedsalen vil ha 1.200 sitteplasser 

Hovedsalen blir en fullverdig teater -og konsertsal med orkestergrav og en av Norges største LED skjermer

Ved å bygge teleskoptribune vil hovedsalen også egne seg for store konserter med ståplasser (1.500 stk) og mulighet for eventer, messer m.m.

CLUB SCENE

Docklands skal ha en Club Scene på øverste dekk, med 600 sitteplasser

Her skal vi ha seminarer, konferanser og skoleundervisning på dagtid

På kvelden gjøres den om til Club Scene med standup, konserter og nattklubb (800 plasser)

KUNST GALLERI/UTSTILLINGER

Vi skal bygge «Galleri Docklands» på Deck 9. Visjonen vår er å frakte kunst & kultur som er krevende å få ut «til folket» og være med å gjøre det tilgjengelig for alle

Vi skal innrede 2.200 m² til Galleri i Docklands

UTESCENE
Hovedssal – tosidig bruk

Skisse Docklands Utescene

Vi har en stor sal inne i Docklands, men vi kan også snu scenen 180 grader og åpne opp lukene akter i skipet

Da får vi en stor utescene og kan bakke skipet inn og bruke havneområdet som publikumsareal

Docklands utescene vil passe bra for mange av Festivalene vi har langs kysten av Norge om sommeren

TV PRODUKSJON

Vi skal ha en sommerscene på toppen av dekk for konserter og TV produksjon

Vi ønsker å være location for ulike produksjonsselskaper som ser potensialet i å benytte Docklands til nye tv-konsepter og etablerte tv-produksjoner (”Lindmo i Docklands”, ”Norge Rundt i Docklands”, ”MPG delfinaler i Docklands” osv. Vi vil også̊ selv utvikle tv-konsepter. Eks: ”Sommer i Docklands”

RESTAURANT

Restauranten vil ha plass til ca. 500 gjester

Vi skal vise fram hva kystnorge har å by på av mat. Vi vil samarbeide med lokale produsenter og forhandlere for å sikre matopplevelser som gir tilbake til lokalsamfunnet. Docklands skal servere retter med signatur fra kjente kjøkken-kunstnere. På sommeren serveres det også enkel mat oppe på skipsdekk

INTERESSEBREV

Vi skal frakte kultur som ellers aldri ville nådd ut i Norge – utenfor de største byene. Vi har god dialog om tett samarbeid med mange av de ledende kulturinstitusjoner og produksjonsselskaper i Norge

2. MILJØTEKNOLOGI

Høsten 2019 fikk vi støtte fra Innovasjon Norge for at Ulstein Design & Solutions AS skulle forske på miljøteknologi mot nullutslipp

Docklands Electric skal driftes 100% på strøm og være en viktig “miljøteknologi-demonstrator” for Norge

Gjennom batteripakker, solceller og landstrøm + tett samarbeid med de dyktigste på området i Norge – har vi som mål å oppnå nullutslip

Vi har møtt stor interesse fra mange av de som arbeider med å løse verdens klimautfordringer og omstilling til lavutslippssamfunnet 

DOCKLANDS CHARITY

Helt fra starten har Pål Tvedt (Gründer av Docklands) hatt i tankene at Docklands på en eller annen måte skal være med “å inspirere oss til å gjøre en forskjell for mennesker som trenger hjelp»

Docklands skal og må være kommersiell og økonomisk innbringende, men vi mener det går å kombinere dette med å ha en “større purpose”. Vi ønsker å ha som mål å fremme sosiale og miljømessige verdier på lik linje som økonomiske for å oppnå langsiktig suksess

Vi har hatt en rekke møter med ledelsen i Mercy Ships og det har endt med et spennende samarbeid

Mercy Ships er et sykehusskip, som gir gratis kirurgisk hjelp til mennesker i lavinntektsland uten tilgang til et fungerende helsevesen

Mercy Ships vil få en spesiell plass i Docklands gjennom tydelig profilering og mulighet for enkelte veldedighetskonserter m.m. + prosenter av overskudd i Docklands

Mercy Ships sees på som Docklands primære partner innen kategorien hjelpeorganisasjoner og frivillige organisasjoner