Docklands har skrevet kontrakt med The Ocean Opportunity Lab (TOOL), som tar ledelsen med å finne de riktige partnere inn for å få finansiert opp og bygget «Docklands Electric – Future Culture & Entrepreneur Ship». Dette gjøres gjennom plattformen; TOOL Spawn, hvor Docklands skip skal være en pilot for hva som er mulig gjennom dyktige og riktige samarbeidspartnere

The Ocean Opportunity Lab

DESIGN

Modus Design AS skal utarbeidet designprofil for Docklands

 

 

SKIPSDESIGN

Ulstein Design & Solutions er en av de ledende innenfor skipsdesign og miljøteknologi i Norge. De har tegnet og laget spec til et helt nytt Kultur & Miljøskip for oss

 

 

REGNSKAP

BDT Viken AS har gitt viktig rådgiving i utforming av budsjetter + gjort alt regnskapsarbeid for oss siden oppstart

 

MERCY SHIPS

“Vi skal frakte kultur som inspirerer oss til å gjøre en forskjell for mennesker som trenger hjelp”

Helt fra starten har Pål Tvedt (Gründer av Docklands) hatt i tankene at Docklands på en eller annen måte skal være med “å inspirere oss til å gjøre en forskjell for mennesker som trenger hjelp»

Docklands skal og må være kommersiell og økonomisk innbringende, men vi tror det går å kombinere dette med å ha en “større purpose”. Vi ønsker å ha som mål å fremme sosiale og miljømessige verdier på lik linje som økonomiske for å oppnå langsiktig suksess.

Vi har hatt en rekke møter med ledelsen i Mercy Ships og det har endt med et spennende samarbeid. 

Mercy Ships vil få en spesiell plass i Docklands gjennom tydelig profilering og mulighet for enkelte veldedighetskonserter m.m. + prosenter av overskudd i Docklands.

Mercy Ships sees på som Docklands primære partner innen kategorien hjelpeorganisasjoner og frivillige organisasjoner.

Vi er svært stolte og glade for samarbeidet og gleder oss til fortsettelsen sammen med Mercy Ships.

Kontakt oss om du ønsker mer informasjon